Nota prawna

Autor strony: CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o. (« CEVA »)

ul. Okrzei 1A
03-715 WARSZAWA, Polska

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000199369
Kapitał zakładowy: 8739000,00 PLN, NIP: 521-32-88-588, BDO: 000374221

Tel: + 48 22 333 80 63
E-mail: contact.poland@ceva.com

  • Hosting witryny obsługuje firma: Clever Age www.clever-age.com
  • Witryna została stworzona przez firmę: Eenov https://eenov.com/
  • Witrynę utworzono przy pomocy systemu zarządzania treścią open source Ibexa: https://www.ibexa.co/