Mercury Challenge to kampania prowadzona przez CEVA w celu walki z wysokim ciśnieniem krwi i powiązanymi z nim chorobami.

Mercury Challenge:

największe badanie nadciśnienia, jakie kiedykolwiek przeprowadzono u kotów

„Mercury Challenge” było największym badaniem pomiaru ciśnienia krwi, jakie kiedykolwiek przeprowadzono u kotów!
Zebrano wyniki ponad 10 000 pomiarów ciśnienia krwi u kotów w wieku powyżej 7 lat w 20 różnych krajach.

Co to jest Mercury Challenge?

Mercury Challenge to kampania prowadzona przez firmę Ceva we współpracy z lekarzami weterynarii w celu rejestracji ciśnienia krwi ponad 10 000 kotów w wieku powyżej 7 lat. Objęła ona prawie 4000 kotów z Wielkiej Brytanii, 1500 kotów z Hiszpanii, 1300 kotów z Włoch, 1200 kotów z Francji i krajów skandynawskich oraz innych państw z całego świata!

Kilka kotów reprezentuje swoje kraje, które uczestniczyły w Mercury Challenge

Jakie były wyniki Mercury Challenge?

Mercury Challenge było ogromnym przedsięwzięciem i jest jak dotąd największym badaniem pomiaru ciśnienia krwi, jakie kiedykolwiek przeprowadzono u kotów, z pewnymi znaczącymi wynikami.

 

Rozpoznanie nadciśnienia

Co ważne, u prawie 40% zbadanych kotów w wieku powyżej 7 lat stwierdzono nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) – definiowane jako ciśnienie krwi na poziomie 160 mmHg lub wyższe. U ponad 1 na 5 kotów ciśnienie krwi wynosiło 180 mmHg lub więcej, co klasyfikowano jako „ciężkie nadciśnienie” z wysokim ryzykiem uszkodzenia tkanek.

Wiek ma znaczenie

W tym badaniu średni wiek kotów z wysokim ciśnieniem krwi wynosił 13 lat i, podobnie jak w poprzednich badaniach, ryzyko nadciśnienia wzrastało wraz z wiekiem kota.

Koty z nadciśnieniem często cierpią na inne schorzenia

Wiemy, że u większości kotów nadciśnienie występuje wskutek innego schorzenia. Mercury Challenge jeszcze bardziej uwydatniło ten wniosek, ponieważ nawet co trzeci kot z nadciśnieniem wykrytym podczas tego badania cierpiał również na przewlekłą chorobę nerek (PChN).

Pomiar ciśnienia krwi zwykle nie jest stresujący dla kotów 

Ważna jest świadomość, że pomiar ciśnienia krwi u kota nie jest zabiegiem inwazyjnym i nie jest bolesny ani nieprzyjemny. Gdy kot ma czas na uspokojenie się po przybyciu do lecznicy, a pomiar ciśnienia jest wykonywany w spokojnym, cichym otoczeniu, to kot naprawdę nie ma nic przeciwko. Potwierdziły to wyniki ankiety, ponieważ tylko 1 na 10 kotów wykazywał oznaki jawnej nerwowości podczas procedury pomiaru, a 9 na 10 było spokojnych lub wykazywało łagodne oznaki niepokoju, ale nadal było chętnych do współpracy.

DZIĘKUJEMY!

Przeprowadzenie badania Mercury Challenge było możliwe tylko dzięki połączonym wysiłkom weterynarzy, pielęgniarek, opiekunów kotów oraz kotów na całym świecie. 

Nadciśnienie jest częstym, ciężkim schorzeniem, które znacząco wpływa na jakość życia kota. Udział tak wielu lekarzy weterynarii był nieoceniony w umożliwieniu wczesnego wykrywania i leczenia choroby, i za to naprawdę doceniamy wsparcie i wspólne wysiłki wszystkich zaangażowanych osób.

 

Kot daje kwiaty w podziękowaniu