Przewlekła choroba nerek jest jedną z przyczyn wysokiego ciśnienia krwi. Zobaczymy jakie są objawy choroby nerek oraz metody leczenia.

Leczenie przewlekłej choroby nerek u kotów

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest jednym z najczęstszych schorzeń dotykających starsze koty. Oznaki kliniczne PChN (zwanej również niewydolnością nerek) obejmują ospałość, słaby apetyt, utratę masy ciała oraz zwiększone pragnienie i oddawanie moczu.

Główne strategie terapeutyczne w leczeniu PChN

PChN jest zwykle zarówno nieodwracalna, jak i postępująca. O ile nie zostanie zidentyfikowana konkretna, uleczalna przyczyna (taka jak infekcja bakteryjna nerek), główną strategią jest wspomaganie funkcji nerek, ograniczenie dalszego uszkodzenia nerek, a tym samym spowolnienie postępu choroby, oraz leczenie wszelkich powikłań.
  
Postępowanie w PChN zwykle wymaga regularnej oceny ciśnienia krwi, powtarzanych badań krwi i analizy próbek moczu, tak aby konsekwencje i powikłania PChN można było wcześnie wykryć i natychmiast leczyć.

kot z przewlekłą chorobą nerek ma wiele objawów i nie może zaspokoić pragnienia

Rodzaje leczenia przewlekłej choroby nerek u kotów

Leczenie PChN opiera się na wspomaganiu czynności nerek, ograniczaniu postępu choroby i leczeniu powikłań. Zwykle obejmuje to zmianę diety, zapewnienie dobrego spożycia wody i stosowanie pewnych leków:

  • Bardzo ważne jest stosowanie specjalnej terapeutycznej (lub dostępnej na receptę) diety nerkowej. Diety te mają niską zawartość fosforanów, co pomaga chronić nerki przed dalszymi uszkodzeniami, obniżone stężenie białka, które pomaga zmniejszyć gromadzenie się toksyn, oraz szereg innych modyfikacji wspierających nerki. Zmiana diety może mieć duży wpływ na jakość życia i postęp choroby.
  • Zwiększenie spożycia wody i zapobieganie odwodnieniu jest ważne, ponieważ w PChN koty nie mogą prawidłowo regulować stężenia moczu. Karmienie mokrą dietą (w puszkach lub saszetkach) pomaga w pobieraniu wody, ale pożądane może być zachęcanie do picia większej ilości wody, poprzez zapewnienie wielu źródeł wody w domu i być może wody smakowej – twój weterynarz będzie w stanie doradzić najlepsze podejście.
  • W zaawansowanej chorobie niektóre koty tolerują wstrzyknięcie podskórne płynu lub regularne dożylne podawanie płynów w kroplówce. 
  • W razie potrzeby lekarz weterynarii zasugeruje inne leki, aby zwalczyć określone powikłania.

Leki

PChN często powoduje wiele różnych powikłań, zwłaszcza w miarę postępu choroby. Należą do nich zaburzenia równowagi elektrolitowej, wysokie ciśnienie krwi, anemia, nudności i wymioty, zwiększona utrata białka przez nerki (inaczej białkomocz) i utrata apetytu.

Chociaż nie ma konkretnego leku, który byłby wskazany dla wszystkich kotów z PChN, istnieje wiele leków, które mogą być wskazane w przypadku wystąpienia określonych powikłań, takich jak:

  • Środki wiążące fosforany — są dodawane do żywności w celu utrzymania niskiego poziomu fosforanów we krwi i ochrony nerek, gdy sama zmiana diety nie jest wystarczająca.
  • Suplementy potasu – niski poziom potasu we krwi może być problemem przy PChN i może powodować osłabienie, słaby apetyt i dalsze uszkodzenie nerek. Można to skorygować za pomocą określonych suplementów.
  • Tabletki przeciwnadciśnieniowe (regulujące ciśnienie krwi) – koty z PChN są narażone na wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia, które może spowodować uszkodzenie wielu narządów, w tym nerek. W przypadku wystąpienia nadciśnienia, lek taki jak amlodypina może być podawany raz dziennie w celu kontrolowania ciśnienia krwi i ryzyka uszkodzenia nerek.
  • Leki przeciw białkomoczowi – u kotów z PChN, które tracą zbyt dużo białka przez nerki, leki takie jak inhibitory ACE lub telmisartan mogą pomóc w zmniejszeniu utraty białka i dalszego uszkodzenia nerek. Leki te mogą również pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.
  • Niedokrwistość – szczególnie w bardziej zaawansowanych przypadkach niedokrwistość może stanowić problem w przebiegu PChN. Pomocne mogą być różne terapie, w tym suplementacja żelaza lub stosowanie hormonów (erytropoetyna stymulująca szpik kostny do wytwarzania większej liczby czerwonych krwinek).
  • Środki przeciwwymiotne (leki zatrzymujące nudności i wymioty) – nudności są powszechne u kotów z PChN, a stosowanie odpowiednich leków może znacznie poprawić ich jakość życia, a także apetyt. 
kot czyta o dostępnych lekach na przewlekłą chorobą nerek

W miarę postępu choroby twój kot może wykazywać oznaki bardziej zaawansowanej choroby, takie jak brak chęci do jedzenia, wymioty, ospałość i osłabienie. Są one wynikiem złożonych zaburzeń równowagi, które występują przy PChN i mogą prowadzić do dodatkowych powikłań, takich jak odwodnienie i anemia. W bardziej zaawansowanych przypadkach może być konieczne częstsze monitorowanie i intensywniejsza terapia, a czasami (zwłaszcza w przypadku znacznego odwodnienia kota) potrzebna będzie hospitalizacja w celu dobrania odpowiedniego leczenia i uzyskania stabilizacji.