De Mercury Challenge is een campagne van CEVA in de strijd tegen hoge bloeddruk en aanverwante ziekten

The Mercury Challenge:

de grootste bloeddrukstudie die ooit is uitgevoerd bij katten

De "Mercury Challenge" was het grootste onderzoek naar bloeddrukmeting dat ooit bij katten is uitgevoerd!

De resultaten werden verzameld van meer dan 10.000 bloeddrukmetingen bij katten ouder dan 7 jaar, verspreid over 20 verschillende landen.

Wat is de Mercury Challenge?

De Mercury Challenge was een campagne van Ceva, waarbij samen met dierenartsen de bloeddruk van meer dan 10.000 katten ouder dan 7 jaar werd gemeten. Dit omvatte bijna 4.000 katten uit het Verenigd Koninkrijk, 1.500 katten uit Spanje, 1.300 katten uit Italië, 1.200 katten uit Frankrijk en de Scandinavische landen en katten uit andere landen van over de hele wereld!

Verschillende katten vertegenwoordigen hun land dat heeft deelgenomen aan de Mercury Challenge

Wat zijn de resultaten van de Mercury Challenge?

De Mercury Challenge is, tot op heden, het grootste onderzoek naar bloeddrukmeting dat ooit bij katten is uitgevoerd, met een aantal belangrijke resultaten.

 

Diagnose van hypertensie

Belangrijk is dat van deze katten, die ouder waren dan 7 jaar, bijna 40% hypertensie (hoge bloeddruk) bleek te hebben - gedefinieerd als een bloeddruk van 160 mmHg of hoger. Meer dan 1 op de 5 katten had een bloeddruk van 180 mmHg of meer, wat wordt geclassificeerd als "ernstige hypertensie" met een hoog risico op weefselschade.

Leeftijd is een factor

In dit onderzoek bleek de gemiddelde leeftijd van katten met hoge bloeddruk 13 jaar te zijn, en net als in eerdere onderzoeken nam het risico op hypertensie toe met het stijgen van de leeftijd.

Hypertensieve katten lijden vaak ook aan andere aandoeningen

We weten dat hypertensie bij de meeste katten secundair is aan een andere aandoening. De Mercury Challenge heeft dit nog eens benadrukt, aangezien van 1 op de 3 hypertensieve katten die in de studie werden geïdentificeerd, ook chronische nierziekte (CNZ) hadden.

Bloeddruk meten is meestal heel eenvoudig

Het is belangrijk te weten dat het meten van de bloeddruk van een kat geen ingrijpende procedure is en niet pijnlijk of oncomfortabel is. Als katten de tijd krijgen om tot rust te komen, en als de bloeddrukmetingen worden uitgevoerd in een rustige, stille omgeving, vinden katten de procedure echt niet vervelend. Het onderzoek bevestigde dit: slechts 1 op de 10 katten vertoonde tekenen van nervositeit tijdens de procedure en 9 op de 10 waren kalm of vertoonden slechts lichte tekenen van angst, maar werkten nog steeds goed mee.

BEDANKT!

De Mercury Challenge was alleen mogelijk dankzij de gezamenlijke inspanningen van dierenartsen, verpleegkundigen, katteneigenaren en katten van over de hele wereld.

Hypertensie is een veel voorkomende, ernstige aandoening die de levenskwaliteit van een kat aanzienlijk beïnvloedt. De deelname van zoveel veterinaire professionals was van onschatbare waarde bij het mogelijk maken van de vroege opsporing en behandeling van de ziekte, en daarvoor waarderen we de steun en de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen.

Een tweede editie van de Mercury Challenge is momenteel gestart. Als je dierenarts of verpleegkundige bent, ga dan naar mercurychallenge.ceva.com

De kat zegt dank u met bloemen