Behandeling van hoge bloeddruk of hypertensie bij katten met oogproblemen, steeds de ogen dichtknijpen, tranen, of een hartruis

Gevolgen van hoge bloeddruk bij katten:

oogziekten en andere aandoeningen

Hoewel stress, angst en spanning allemaal een tijdelijke verhoging van de bloeddruk kunnen veroorzaken, is het een misverstand te denken dat deze de oorzaak zijn van aanhoudende verhoging van de bloeddruk en de ziekte die we hypertensie noemen. Er zijn meestal zeer bepaalde onderliggende aandoeningen die leiden tot de ontwikkeling van hypertensie, zoals nier- en schildklieraandoeningen, die vooral bij oudere katten voorkomen. Hypertensie kan ook leiden tot ziekten van het oog hart en andere organen en wordt vaak beschouwd als een "stille sluipmoordenaar" bij katten.

Hypertensie: de stille sluipmoordenaar

De zichtbare tekenen van hypertensie zijn vaak subtiel. Vooral in het beginstadium zijn er soms geen duidelijke tekenen van hoge bloeddruk, terwijl belangrijke organen zoals het hart, de ogen en de nieren onzichtbare maar ernstige schade kunnen oplopen. Dit is een van de redenen waarom het van vitaal belang is je kat te laten controleren door je dierenarts wanneer je subtiele tekenen van ziekte ziet, zoals een verandering in drinken, urineren of gewicht.

In sommige gevallen, zelfs in een vroeg stadium, kan een ernstigere hypertensie duidelijker tekenen van de ziekte veroorzaken, zoals bloedingen in de ogen, verminderd gezichtsvermogen of blindheid, zwakte, inzinking en, in extreme gevallen, toevallen. In dergelijke gevallen zal jouw dierenarts de ogen, het hart en de neurologische functies willen beoordelen, naast het meten van de bloeddruk. Verder onderzoek kan nodig zijn (inclusief bloedonderzoek) om eventuele schade als gevolg van hypertensie te evalueren en/of andere ziekten die aanwezig kunnen zijn te onderzoeken.

De stille sluipmoordenaar is een bedreiging door hypertensie bij katten

De gevolgen van hypertensie

Hypertensie is een aanhoudende abnormaal hoge bloeddruk. Na verloop van tijd kan hypertensie ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, omdat het schadelijk is voor weefsels en organen. Wat hypertensie echt tot een gevaarlijke ziekte maakt, zijn de vaak sluipende gevolgen voor vitale organen zoals de nieren, het hart, de hersenen en de ogen.

De ogen, de nieren, de hersenen en het hart zijn de doelorganen van ziekten die verband houden met hypertensie bij katten

De ogen

Oogproblemen zijn een van de meest voorkomende problemen bij katten met hypertensie. Dit komt deels omdat het een van de organen is die snel beschadigd raken door hoge bloeddruk (een "doelorgaan" voor hypertensie) en deels omdat ze gemakkelijk onderzocht kunnen worden. Veranderingen veroorzaakt door hypertensie zijn onder andere bloedingen in de voor- of achterkamer van het oog. Je kunt een bloeding of een bloedklonter in de voorste oogkamer zien, maar je dierenarts moet een speciaal instrument (een oftalmoscoop) gebruiken om de achterste oogkamer te onderzoeken. Bij sommige katten kan het netvlies gedeeltelijk of volledig loslaten, wat plotselinge blindheid kan veroorzaken. Elke bloeding in het oog, verlies van gezichtsvermogen of abnormaal gedrag moet onmiddellijk door jouw dierenarts worden onderzocht.

Het hart

Als het hart tegen een hogere druk in de bloedvaten pompt, betekent dit dat het hart veel harder moet werken. Hierdoor wordt de hartspier dikker (hypertrofie van het hart) en in ernstige gevallen kan dit de hartfunctie in gevaar brengen. Tekenen van een ernstige hartaandoening kunnen een verminderd energieniveau en verhoogde inspanning bij het ademhalen zijn. Je dierenarts kan soms een hartruis horen als hij met een stethoscoop luistert, maar dit is geen vast kenmerk van een hartaandoening.

De nieren

Hoge bloeddruk kan schade aan de nieren veroorzaken en hun vermogen om goed te functioneren aantasten. Dit kan mogelijk een onderliggende oorzaak zijn of bijdragen aan de progressie van een ziekte die chronische nierziekte wordt genoemd. Vroege tekenen van nierschade zijn soms subtiel, maar kunnen onder andere zijn: meer drinken (en plassen) dan normaal, verminderde eetlust, gewichtsverlies en lusteloosheid.

De hersenen

Ja, je leest het goed, hypertensie kan ook leiden tot schade in de hersenen, vooral omdat het de bloedstroom door de kleine bloedvaten in de hersenen kan aantasten. De verschijnselen kunnen sterk uiteenlopen, van eenvoudige lusteloosheid of veranderd gedrag tot moeilijkheden met lopen, desoriëntatie of zelfs epileptische aanvallen.

Voortdurende verzorging

Hypertensie zelf kan gemakkelijk met medicijnen worden behandeld, maar (net als bij mensen) is dit vaak voor de rest van het leven van de kat nodig. Het stellen van een vroege, nauwkeurige diagnose is erg belangrijk om schade (of verdere schade) aan de nieren, het hart, de ogen en het centrale zenuwstelsel te helpen voorkomen door de hypertensie te behandelen en de bloeddruk nauwlettend in de gaten te houden.

Naarmate je kat ouder wordt, zal het regelmatig laten meten van de bloeddruk door je dierenarts deel uitmaken van de verzorging van je kat gedurende de rest van zijn leven. Het zal ookbelangrijk zijn voor de evaluatie en behandeling van ziekten zoals hyperthyreoïdie of nieraandoeningen.

 

De dierenarts verzorgt een kat die behandeld wordt voor hoge bloeddruk