Hyperthyreoïdie is een van de oorzaken van hoge bloeddruk. Als uw kat symptomen en pijn heeft dan is behandeling nodig

Hyperthyreoïdie bij katten behandelen

Hyperthyreoïdie, waarbij de schildklieren te veel schildklierhormonen produceren, is een veel voorkomende aandoening bij oudere katten. Typische verschijnselen zijn gewichtsverlies, een goede of toegenomen eetlust, meer drinken, verhoogde activiteit of rusteloosheid, een verhoogde hartslag en een slechte conditie van de vacht.

De belangrijkste behandelmethoden voor hyperthyreoïdie

Als hyperthyreoïdie onbehandeld blijft, kan dat ernstige gevolgen hebben. Te hoge niveaus van schildklierhormoon kunnen veranderingen aan het hart veroorzaken, wat kan leiden tot hartfalen; het kan hypertensie (hoge bloeddruk) veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan vele organen; en het kan in verband worden gebracht met chronische nierziekte.

De behandeling is erop gericht de hoeveelheid schildklierhormoon onder controle te houden en eventuele complicaties (zoals hoge bloeddruk) te voorkomen of te beheersen. Bij succesvol behandelde katten kunnen de tekenen van hyperthyreoïdie volledig worden hersteld.

Soorten behandeling voor hyperthyreoïdie bij katten

Gelukkig is hyperthyreoïdie een ziekte die bij de meeste katten goed kan worden behandeld, en er zijn verschillende behandelingen mogelijk:

  • Medicatie
  • Chirurgie
  • Radioactief jodium
  • Dieet
Dierenarts bepaalt de behandeling tegen hyperthyreoïdie bij een kat

Medicatie

Dagelijkse toediening van medicijnen is een veel voorkomende, effectieve manier om hyperthyreoïdie te behandelen. Antischildkliermedicijnen helpen de productie van schildklierhormonen te blokkeren en zijn zo in staat de concentratie van deze hormonen in het bloed te normaliseren. Deze medicijnen genezen de onderliggende oorzaak van de hyperthyreoïdie niet, en de dagelijkse behandeling moet voor de rest van het leven van de kat worden voortgezet, maar veel katten worden op deze manier zeer succesvol behandeld.

Chirurgie

Deze behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van het abnormale overactieve schildklierweefsel. Chirurgische verwijdering van dit abnormale weefsel kan een permanente genezing betekenen, hoewel sommige katten opnieuw ziekte ontwikkelen als niet-aangetast normaal weefsel later aangetast wordt. Na de operatie wordt de calciumconcentratie in het bloed gedurende enkele dagen nauwlettend in de gaten gehouden, omdat er tijdens de operatie een risico bestaat op beschadiging van de bijschildklieren (kleine kliertjes die samen met de schildklier het calciumgehalte in het bloed helpen controleren). Als deze beschadigd raken, kan een aanvullende behandeling met medicijnen nodig zijn om het bloedcalcium onder controle te houden.

Radioactief jodium

Dit is een veilige, effectieve en meestal genezende behandeling. Het is een vorm van bestralingstherapie, maar in dit geval wordt radioactief jodium toegediend via een eenvoudige injectie (of soms via de mond) en dit jodium wordt opgenomen en geconcentreerd in het abnormale schildklierweefsel. Het radioactieve jodium vernietigt het abnormale weefsel, maar laat het normale schildklierweefsel onaangetast. Helaas is deze behandeling, omdat er radioactief materiaal aan te pas komt, alleen beschikbaar in bepaalde veterinaire centra (bijv. sommige verwijspraktijken), en moeten katten na de behandeling nog enige tijd in de kliniek blijven.

Dieet  

Jodium, verkregen uit de voeding, is nodig voor de schildklieren om hormonen te produceren. Dit betekent dat een dieet met een beperkt jodiumgehalte kan helpen de productie van schildklierhormonen te beperken en de concentraties van deze hormonen in het bloed van je kat te normaliseren. Dit kan alleen worden bereikt met een speciaal samengesteld dieet van uw dierenarts, en om effectief te zijn mag je kat niets anders eten. Hoewel dit een succesvolle behandeling kan zijn, betekent het feit dat geen ander voedsel mag worden gegeten dat het niet voor alle katten geschikt is.

 

Medicatie

Welke behandeling ook wordt gekozen voor de aanpak van hyperthyreoïdie, de meeste katten zullen een eerste kuur van anti-thyreoïde medicatie nodig hebben om de toestand te stabiliseren, en bij sommigen kan dit langdurig worden toegepast. Bij katten worden, net als bij mensen, twee belangrijke anti-schildklier medicijnen gebruikt - methimazol of carbimazol - en deze behoren tot een groep van medicijnen die thioamiden of thioimidazolen worden genoemd. De geneesmiddelen zijn verkrijgbaar in tabletvorm of vloeibare vorm en worden gewoonlijk één tot drie maal daags toegediend, afhankelijk van de samenstelling en de individuele behoefte.

Sommige katten met hyperthyreoïdie zullen hypertensie (hoge bloeddruk) hebben en zullen ook medicatie (zoals amlodipine) nodig hebben om hun bloeddruk onder controle te houden. Het wordt aanbevolen om de bloeddruk te controleren op het moment van de diagnose van hyperthyreoïdie en gedurende de behandeling - bij sommige katten leidt een succesvolle behandeling van de hyperthyreoïdie tot het verdwijnen van de hypertensie (en kan de bloeddrukverlagende behandeling worden gestaakt), maar bij anderen kan de bloeddruk juist stijgen na de behandeling van hyperthyreoïdie.