Mercury Challenge er en kampagne udført af CEVA for at afhjælpe forhøjet blodtryk og de sygdomme, der er forbundet med det.

Mercury Challenge:

den største undersøgelse nogensinde af
hypertension hos katte

"Mercury Challenge" er den største undersøgelse af blodtryksmåling, der nogensinde er gennemført med katte! Resultaterne blev indsamlet fra mere end 10.000 blodtryksmålinger hos katte over 7 år på tværs af 20 forskellige lande.

Hvad er Mercury Challenge?

Mercury Challenge er en kampagne iværksat af Ceva, hvor dyrlæger samarbejdede om at registrere blodtrykket hos mere end 10.000 katte over 7 år. Dette omfattede næsten 4.000 katte fra Storbritannien, 1.500 katte fra Spanien, 1.300 katte fra Italien,1.200 katte fra Frankrig og de nordiske lande og andre fra hele verden!

Flere katte repræsenterer de lande, der deltog i Mercury Challenge

Hvad var resultaterne af Mercury Challenge?

Mercury Challenge var et kæmpe projekt og er til dato den største undersøgelse af blodtryksmåling, som nogensinde er gennemført med katte, og som viste nogle betydelige resultater.

 

Diagnosticering af hypertension

Det er vigtigt at fremhæve, at blandt katte over 7 år viste det sig, at næsten 40 % havde hypertension (forhøjet blodtryk) – defineret som et blodtryk på 160 mmHg eller derover. Mere end 1 ud af 5 katte havde et blodtryk på 180 mmHg eller derover, der betegnes "alvorlig hypertension" med høj risiko for skader på væv.

Alder er en faktor

I denne undersøgelse viste gennemsnitsalderen for katte med forhøjet blodtryk sig at være 13 år, og som i tidligere undersøgelser steg risikoen for hypertension i takt med, at katten blev ældre.

Katte med forhøjet blodtryk lider ofte også af andre sygdomme

Vi ved, at hypertension hos de fleste katte er sekundær til en anden sygdom. Mercury Challenge fremhævede dette yderligere, da op til 1 ud af 3 katte med hypertension identificeret i undersøgelsen også allerede var kendt for at have kronisk nyresygdom (CKD).

Det er normalt meget nemt at måle blodtrykket

Det er vigtigt at vide, at måling af en kats blodtryk ikke er en invasiv procedure og ikke er smertefuldt eller ubehageligt. Når katte får tid til at falde til ro efter ankomsten til dyrlægen, og når blodtryksmålinger foretages i et roligt og stille miljø, modsætter katte sig ikke proceduren. Beroligende nok bekræftede undersøgelsen dette, idet den fandt, at kun 1 ud af 10 katte udviste tegn på åbenlys nervøsitet under proceduren, og at 9 ud af 10 var rolige eller kun udviste milde tegn på at være ængstelige, dog stadig samarbejdsvillige.

TAK!

Mercury Challenge var kun mulig takket være den kombinerede indsats fra dyrlæger, veterinærsygeplejersker, katteejere og katte rundt om i verden.

Hypertension er en almindelig, men alvorlig tilstand, der i væsentlig grad påvirker en kats livskvalitet. Deltagelsen af så mange veterinære fagfolk var uvurderlig for at muliggøre tidlig påvisning og håndtering af sygdommen, og derfor takker vi alle involverede for deres støtte og samarbejdsvilje.

En ny runde af Mercury Challenge er i gang i øjeblikket. Hvis du er dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, skal du gå til mercurychallenge.ceva.com

Katten siger tusind tak med blomster