Korkean verenpaineen hoitaminen kissoilla, joilla on silmäongelmia, silmien siristelyä, silmävuotoa tai sydämen sivuääni.

Kissan verenpaineen mittaaminen

Mitä verenpaine on?

Sydämen supistuminen saa aikaan paineen, jonka ansiosta veri kiertää elimistössä. Verenpaine kuvaa painetta verisuonissa. Jos sydämen lyönti ei saisi aikaan verenpainetta, veri ei voisi virrata elimistössä. Verenpaineeseen vaikuttavat sydämen supistukset (lyönnit), verisuonten koko ja veren määrä.  

Elimistö ylläpitää sopivaa verenpainetta kapeissa rajoissa: jos verenpaine on liian alhainen (hypotensio), veri ei pääse tehokkaasti tärkeisiin elimiin ja jos se on liian korkea (hypertensio), vaurioita syntyy verisuoniin ja kudoksiin.

Miten kissan verenpaine mitataan?

Kun kissalta mitataan verenpaine, useimmiten mitataan niin sanottu systolinen verenpaine. Tämä on se paine verisuonissa, kun sydän supistuu lyönnin aikana ja verenpaine on verisuonissa korkeimmillaan.  

Jotta verenpaineen mittaus olisi tarkka, kissan pitää olla mahdollisimman rauhallinen ja rento. Verenpaineen mittaaminen kotioloissa olisi ihanteellista, mutta se on usein vaikeaa laitteiston ja sen käytön vaatimusten vuoksi. Eläinlääkärissä kissan stressiä voidaan helpottaa antamalla kissalle aikaa rentoutua hiljaisessa huoneessa. Synteettisen kissan naamaferomonin (FELIWAY®) käyttö huoneessa ja/tai kissan kopan pehmusteissa voi myös auttaa vähentämään stressiä.

Kissa on rauhallinen, kun eläinlääkäri mittaa sen verenpaineen.

Laitteet verenpaineen mittaamiseen

Kissan verenpaineen mittaukseen on useita erityyppisiä mittareita, kuten ihmisillä. Yleensä ilmalla täytettävä mansetti laitetaan kissan jalan tai hännän ympärille. Mansetti täytetään ilmalla, jolloin veren virtaus hetkeksi pysähtyy suonessa. Laite mittaa veren virtausta ja mansetin painetta. Mansetista vähennetään painetta vähitellen ja kun veri taas virtaa suoneen, saadaan määritettyä systolinen paine. Verenpaineen mittaus ei ole kivulias toimenpide ja useimmat kissa sietävät sen erittäin hyvin. Yleensä verenpaine mitataan muutaman kerran, jotta kissa tottuu tunteeseen ja useammasta mittauksesta saadaan tulokseksi verenpaineen keskiarvo. 

Eläinlääkäri mittaa kissan verenpaineen klinikalla.

Kuinka usein kissan verenpaine tulisi mitata?

Verenpainetauti on yleisintä vanhemmilla kissoilla, siksi suositellaan, että yli 7-vuotiailta kissoilta mitataan verenpaine säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa. Yli 11-vuotiailta kissoilta verenpaine suositellaan mitattavaksi kaksi kertaa vuodessa, koska verenpainetaudin riski kasvaa iän myötä. 

Verenpaine tulisi mitata aina, jos kissalla todetaan kilpirauhasen liikatoiminta tai krooninen munuaissairaus, jotka molemmat altistavat verenpainetaudille. Verenpaine tulisi mitata myös kissoilta, joilla on sydänsairaus, sokeutuvat äkillisesti tai kissoilta, joilla on muita silmä- tai hermostollisia sairauksia. Nämä oireet voivat olla korkean verenpaineen aiheuttamia.

Lue lisää

Mikä on kissan normaali verenpaine?

Kuten ihmisillä, normaalia verenpainetta on melko vaikea määritellä, koska verenpaineeseen vaikuttavat monet eri tekijät (ikä, kissan rotu ja paino, yksilöllinen vaihtelu, päivittäinen verenpaineen vaihtelu ja kissan vireystaso).  Systolinen verenpaine terveillä kissoilla on yleensä noin 120-130 mmHg, mutta se voi vaihdella 110-150 mmHg välillä ja joskus olla korkeampikin.