Behandling av högt blodtryck hos katter som har ögonproblem eller blåsljud i hjärtat.

Allt du behöver veta om högt blodtryck hos katter

Alla känner säkert någon som lider av högt blodtryck (eller hypertension som det heter på läkarspråk) men visste du att problemet även kan drabba våra fyrfota vänner?

Hos oss människor betraktas högt blodtryck ofta som är primär sjukdom (d.v.s. inte orsakad av en underliggande sjukdom). Katter utvecklar däremot högt blodtryck som en följd av underliggande sjukdomar.

Högt blodtryck hos katt - Amodeus

Vad är högt blodtryck hos katt?

Blodcirkulationen är en förutsättning för liv hos både människa och djur. Blodet transporterar inte bara syre och näringsämnen till kroppens vävnader och celler utan avlägsnar också skadliga restprodukter från vävnaderna och fyller en viktig funktion för regleringen av kroppstemperaturen.

Genom att hjärtat pumpar blodet genom blodkärlen når det ut till alla kattens organ och kroppsdelar. Den kraft (eller det tryck) med vilken hjärtat pumpar kallas blodtryck. När trycket konstant är förhöjt (högre än normalt) kallar vi tillståndet högt blodtryck eller hypertension.

Varför får katter högt blodtryck?

När en katt diagnostiseras med högt blodtryck är det alltid viktigt att undersöka om det finns någon underliggande sjukdom. I vissa fall går det inte att hitta någon orsak och det höga blodtrycket kallas då primär hypertension.

De flesta katter drabbas dock av det som kallas sekundär hypertension. Med detta menas att det höga blodtrycket hör samman med eller orsakas av en annan underliggande sjukdom. Hos katter är följande sjukdomar vanligast:

  • Kronisk njursjukdom
  • Överaktiv sköldkörtel (hypertyreoidism, giftstruma)

I sällsynta fall kan även andra sjukdomar, till exempel problem med binjurarna (som innebär att de producerar för mycket av hormoner som kortisol, aldosteron eller katekolaminer) orsaka högt blodtryck.

Katt där sköldkörtel och njure är illustrerade eftersom dessa kan vara kopplade till högt blodtryck (hypertension)
Katt som firar sin 7-års dag, var uppmärksam på att risken för högt blodtryck ökar.

Vilka katter riskerar att få högt blodtryck?

Äldre katter (katter över 7 år) löper större risk att utveckla högt blodtryck. Det är anledningen till att de flesta veterinärer rekommenderar blodtrycksmätning vid alla rutinbesök från 7 års ålder.

Katter som har diagnostiserats med en underliggande sjukdom som kan orsaka högt blodtryck löper också större risk att drabbas. Därför bör de få sitt blodtryck kontrollerat med jämna mellanrum även om sjukdomen är under kontroll.

Vad kan högt blodtryck leda till hos katter?

Högt blodtryck är ofta ett ”tyst” tillstånd som inte märks i det tidiga skedet. Tillståndet förvärras dock ofta med tiden vilket kan leda till allvarliga och till och med potentiellt livshotande problem.

Högt blodtryck kan orsaka skador på många av kroppens organ men det finns fyra stora organ (så kallade ”målorgan”) som oftast drabbas:

  • Njurarna: högt blodtryck kan orsaka allvarliga skador på njurarna. Hos oss människor kan detta bero på eller bidra till kronisk njursjukdom och man tror att detsamma gäller för katter.
  • Ögonen: högt blodtryck är en vanlig orsak till blödningar i ögat och/eller näthinneavlossning. Plötslig blindhet är en av de mest dramatiska konsekvenserna av högt blodtryck hos katter.
  • Hjärtat: högt blodtryck kan leda till förtjockning av hjärtats muskelväggar eftersom hjärtat måste pumpa mot ett högre tryck i blodkärlen. Detta kan påverka hjärtats funktion och effektivitet.
  • Hjärnan: högt blodtryck kan orsaka skador på hjärnan och övriga delar i det centrala nervsystemet. Symptomen kan variera men beteendeförändringar, nedstämdhet och slaganfall är några exempel.

Risken för skador till följd av högt blodtryck varierar beroende på flera olika faktorer, bland annat hur högt blodtrycket är, hur länge det har varit högt och hur väl kroppen klarar av det höga blodtrycket. Högt blodtryck är dock en vanlig sjukdomsorsak och ett stort hälsoproblem bland äldre katter.

Vill du veta mer?

Hur kan högt blodtryck upptäckas?

Högt blodtryck kan tyvärr gå under radarn under lång tid eftersom signalerna ofta inte dyker upp förrän katten har fått betydande skador på sina organ och fått sämre livskvalitet. Därför brukar högt blodtryck kallas för den ”tysta faran”.

Många kattägare inser inte att något är fel med deras katt förrän han eller hon plötsligt blir blind, uppvisar neurologiska besvär eller visar tecken på andra underliggande sjukdomar. Om du är uppmärksam på tidiga sjukdomssymptom (till exempel förändrad aptit eller törst och viktuppgång/viktnedgång) kan ett högt blodtryck och eventuella underliggande sjukdomar upptäckas tidigare.

Veterinären använder en manometer (tryckmätare) för att mäta kattens blodtryck.

Hur diagnostiseras högt blodtryck hos katter?

Hypertension diagnostiseras genom mätning av kattens blodtryck. Diagnosen bör helst fastställas så tidigt som möjligt så att katten kan få behandling som förhindrar skador på känsliga organ i kroppen. Bästa sättet för att upptäcka högt blodtryck är att göra regelbundna (en eller två gånger per år) blodtrycksmätningar på äldre katter (över 7 år).

Om din katt blir stressad eller orolig hos veterinären kan blodtrycket öka tillfälligt. Detta kallas ”vitrockseffekten”. Veterinärerna använder flera olika strategier för att minska stresspåverkan och andra potentiella störningar vid blodtrycksmätning. Till exempel mäts ofta blodtrycket vid flera olika tillfällen.

Hur mäts blodtryck?

Kattens blodtryck mäts av veterinären på precis samma sätt som en läkare mäter ditt blodtryck.

Veterinären fäster en manschett runt kattens ben eller svans och använder en känslig maskin som känner av blodflödet.

Genom att pumpa upp manschetten och sedan läsa av ljudet från blodflödet när trycket släpps ut ur manschetten mäter veterinären blodtrycket.

Precis som inom humanmedicinen finns flera olika typer av utrustning för det här ändamålet.

Vill du veta mer?

Hur behandlas högt blodtryck?

Precis som hos oss människor behandlas högt blodtryck hos katter med blodtryckssänkande läkemedel (så kallade antihypertensiva läkemedel). De håller blodtrycket under kontroll och hjälper till att förebygga eller hantera skador som orsakats av det höga blodtrycket.

Vilken behandling som rekommenderas varierar dock från katt till katt beroende på den eventuella underliggande orsaken, hur högt kattens blodtryck är och om organskador redan har uppstått.

Att den eventuella underliggande sjukdomen diagnostiseras och behandlas är också otroligt viktigt. Hos ett fåtal katter kan det faktiskt innebära att blodtrycket sänks och att den blodtryckssänkande behandlingen därmed kan avslutas.

Vill du veta mer?