Behandling av högt blodtryck hos katter som har ögonproblem eller blåsljud i hjärtat.

Mäta blodtryck på katter

Vad är blodtryck?

Blodet cirkulerar i kroppens blodkärl genom ett tryck som skapas av hjärtats sammandragningar. Begreppet blodtryck syftar på trycket inuti dessa blodkärl. Om blodet inte var trycksatt (genom hjärtats slag) skulle det inte kunna pumpas runt i kroppen. Blodtrycket påverkas därför av hjärtats sammandragningar (slag) samt av blodkärlens storlek och blodvolymen.

Blodtrycket måste ligga inom ett mycket litet intervall. Om trycket är för lågt (hypotension) når blodet inte ut till kroppens vitala organ, och om det är för högt (hypertension) kan skador uppstå på sårbara blodkärl och organ.

Hur mäter man blodtryck på katter?

När man mäter blodtryck på katter mäter man vanligen det så kallade ”systoliska” trycket, d.v.s. trycket i blodkärlen när hjärtat drar ihop sig, det högsta trycket som uppstår i kärlen.

För en korrekt blodtrycksmätning måste katten vara så lugn och avslappnad som möjligt. Det bästa skulle vara att mäta blodtrycket hemma men det är svårt eftersom det kräver viss kunskap och utrustning. Hos veterinären kan stressen minimeras genom att mätningen utförs i ett tyst rum efter att katten har fått tid på sig att slappna av och vänja sig vid miljön. Syntetiska ansiktsferomoner som förmedlar budskap om trygghet (FELIWAY®) i rummet och/eller på kattens bädd kan också hjälpa till att minska stressen.

Katten är zen när veterinären mäter blodtrycket.

Utrustning för blodtrycksmätning

Precis som på människor kan man använda olika typer av utrustning för att mäta blodtryck på katter. Vanligtvis placeras en uppblåsbar manschett runt kattens ben eller svans. Manschetten pumpas sedan upp så att blodflödet genom kärlet stoppas. En detektor känner av blodflödet och trycket i manschetten. Därefter släpps trycket långsamt ut ur manschetten och den punkt vid vilken blodflödet återvänder är det systoliska blodtrycket. Blodtrycksmätningen kräver inget nålstick i benet och gör inte ont. De flesta katter klarar det utan problem. Ofta pumpas manschetten upp flera gånger så att katten vänjer sig vid känslan och flera avläsningar görs i följd.

Veternär som mäter kattens blodtryck på en klinik.

Hur ofta bör katters blodtryck mätas?

Högt blodtryck (hypertension) är vanligast hos äldre katter. Därför rekommenderas att blodtrycket rutinmässigt kontrolleras på alla katter över 7 år, till en början en gång per år och från 11 års ålder två gånger per år (eftersom risken ökar med stigande ålder).

Dessutom bör blodtrycket alltid mätas på katter som har diagnostiserats med sjukdom i sköldkörteln (hypertyreos) eller kronisk njursjukdom (båda är vanliga orsaker till högt blodtryck) samt på katter som drabbas av hjärtsjukdom, plötslig blindhet eller andra ögonrelaterade eller neurologiska symptom som kan bero på högt blodtryck.

Mer information

Vad är normalt blodtryck för katter?

Precis som för människor är det svårt att definiera exakt vad som är ”normalt” blodtryck för katter eftersom det kan variera beroende på många olika faktorer (till exempel kattens ålder, ras och vikt, individuella och tillfälliga variationer samt hur pass upphetsad katten är). Generellt ligger det systoliska blodtrycket dock runt 120–130 mmHg hos friska katter, men det kan variera mellan 110–150 mmHg och ibland vara ännu högre.