Ökad sköldkörtelfunktion är en orsak till högt blodtryck. Om din katt har symtom och mår dåligt kommer den att få behandling

Behandling av hypertyreos hos katt

Hypertyreos, d.v.s. att sköldkörteln producerar för mycket ämnesomsättningshormon, är vanligt bland äldre katter. De klassiska symptomen är bland annat viktminskning, god eller ökad aptit, ökad törst, ökad aktivitet eller rastlöshet, högre puls och ovårdad päls.

De vanligaste behandlingarna vid hypertyreos

Obehandlad hypertyreos kan få allvarliga konsekvenser. Höga nivåer av sköldkörtelhormon kan leda till förändringar i hjärtat som resulterar i hjärtsvikt och högt blodtryck, vilket i sin tur kan leda till skador på olika organ. Det kan också ha ett samband med kronisk njursjukdom.

Behandlingen syftar till att reglera halten av sköldkörtelhormon och förebygga eller minimera eventuella komplikationer (till exempel högt blodtryck). Vid framgångsrik behandling kan symptomen försvinna helt, utan bestående men.

Behandling av hypertyreos hos katt

Lyckligtvis är hypertyreos en sjukdom som oftast är enkel att behandla och det finns flera olika behandlingsalternativ:

  • Läkemedel
  • Operation
  • Radioaktivt jod
  • Behandling med foder
Veterinär som bestämmer vilken behandling som katten ska få mot ökad sköldkörtelfunktion

Läkemedel

Daglig medicinering är en vanlig och effektiv behandling vid hypertyreos. Tyreostatika hämmar produktionen av sköldkörtelhormon och normaliserar därmed koncentrationen av detta hormon i blodet. Den här typen av läkemedel botar inte den underliggande orsaken till hypertyreos och katten kommer att behöva ta medicin varje dag resten av livet men många katter klarar sig bra med sådan här behandling.

Operation

Genom kirurgi avlägsna den onormala överaktiva sköldkörtelvävnaden. Kirurgisk behandling av den överaktiva vävnaden kan vara ett permanent botemedel. Hos vissa katter kan sjukdomen dock återkomma om opåverkad normal sköldkörtelvävnad förändras längre fram. Efter operationen övervakas vanligtvis kalciumhalten i blodet mycket noggrant under några dagar eftersom det finns viss risk för att bisköldkörteln (liten körtel som hör samman med sköldkörteln och hjälper till att reglera kalciumhalten i blodet) skadas vid ingreppet. Om den blir skadad kan ytterligare läkemedelsbehandling behövas för att reglera blodets kalciumhalt.

Radioaktivt jod

En säker och effektiv behandling som oftast får bukt med problemet. Det här är en form av strålbehandling men i det här fallet ges radioaktivt jod genom injektion (eller ibland oralt via munnen). Joden tas upp och koncentreras i den onormala sköldkörtelvävnaden. Den radioaktiva joden förstör den överaktiva vävnaden men påverkar inte den normala sköldkörtelvävnaden. Eftersom behandlingen sker med radioaktivt material är den tyvärr bara tillgänglig på vissa djursjukhus som har godkännande att utföra proceduren och katterna måste vara kvar på sjukhuset ett tag efter behandlingen.

Behandling med foder 

För att producera hormoner behöver sköldkörteln jod som katten får i sig via maten. Ett jodfattig specialfoder kan därför hjälpa till att minska produktionen av sköldkörtelhormon och normalisera halten av dessa hormoner i kattens blod. Detta kräver medicinskt dietfoder från veterinären och för att behandlingen ska ge önskad effekt får katten inte äta någoting annat. Även om den här behandlingen kan vara effektiv innebär det faktum att katten inte får äta något annat att den inte lämpar sig för alla katter.

Läkemedel

Oavsett vilken behandling som väljs vid hypertyreos behöver de flesta katter initialt behandlas med tyreostatika för att deras tillstånd ska stabiliseras. I vissa fall kan läkemedlen behöva användas under lång tid. Till katter ges, precis som till människor, två huvudsakliga typer av tyreostatika: tiamazol och karbimazol. Båda tillhör en grupp ämnen som kallas tioamider. Läkemedlen finns i både tablettform och flytande form och tas normalt 1–3 gånger per dag beroende på sammansättning och behov. Vissa katter med hypertyreos har även högt blodtryck (hypertension) och behöver därför blodtryckssänkande medicin (exempelvis amlodipin). Blodtrycket bör kontrolleras när katten diagnosticeras med hypertyreos och med jämna mellanrum under behandlingen.

Vissa katter som blir av med sin hypertyreos genom behandling får även sänkt blodtryck (vilket innebär att det blodtryckssänkande läkemedlet kan tas bort). Hos andra katter kan blodtrycket däremot öka efter behandling mot hypertyreos.