Mercury Challenge är en kampanj som CEVA genomför för att bekämpa högt blodtryck och de sjukdomar som är kopplade till det.

Mercury Challenge:

Den största studien på hypertension hos katter någonsin

Mercury Challenge är den största undersökningen med blodtrycksmätning som någonsin har genomförts på katter.
Resultat samlades in från över 10 000 blodtrycksmätningar på katter över 7 år i 20 olika länder.

Mercury Challenge resultat - Amodeus

Vad är Mercury Challenge?

Mercury Challenge var en kampanj som genomfördes av Ceva i samarbete med veterinärer. Syftet var att mäta blodtrycket på över 10 000 katter från 7 år och uppåt. Bland annat deltog 4 000 katter från Storbritannien, 1 500 katter från Spanien, 1 300 katter från Italien, 1 200 katter från Frankrike samt katter från de nordiska länderna och övriga världen.

Flera katter som representerar de länder som deltog i Mercury Challenge

Vad blev resultatet av Mercury Challenge?

Mercury Challenge var ett gigantiskt projekt och är fortfarande den största studie med blodtrycksmätning som någonsin har genomförts på katter. Den har gett flera viktiga resultat.

 

Diagnostisering av högt blodtryck

En viktig slutsats är att 40 % av de deltagande katterna (med en ålder på 7 år eller mer) hade högt blodtryck (definieras som ett blodtryck på 160 mmHg eller högre). Mer än en femtedel av katterna hade ett blodtryck som var 180 mmHg eller högre vilket klassas som ”allvarlig hypertension” och medför en stor risk för skador på inre organ.

Åldern är en faktor

Enligt den här undersökningen är genomsnittsåldern på katter med högt blodtryck 13 år och precis som i tidigare studier konstaterades att risken för högt blodtryck ökar med stigande ålder.

Katter som har högt blodtryck lider ofta av andra hälsoproblem också.

Vi vet att högt blodtryck hos de flesta katter är en följd av andra sjukdomstillstånd. Mercury Challenge bekräftade detta eftersom 1 av 3 katter med högt blodtryck som upptäcktes i studien redan hade diagnosticerats med kronisk njursjukdom.

Blodtrycksmätning är ofta helt oproblematisk

Det är viktigt att betona att blodtrycksmätning inte är ett invasivt ingrepp. Det kräver inget nålstick i benet och är inte smärtsamt eller obehagligt för katten. Om katten får tid att finna sig tillrätta hos veterinären och blodtrycksmätningen görs i en lugn och tyst miljö har den ingenting emot proceduren. Studien bekräftade detta eftersom endast 1 av 10 katter visade tydliga tecken på oro vid undersökningen och 9 av 10 var helt lugna eller visade endast svaga tecken på oro men var ändå samarbetsvilliga.

TACK!

Mercury Challenge kunde genomföras tack vare de kombinerade insatserna från veterinärer, djursjukvårdare, kattägare och katter världen över.

Högt blodtryck är ett vanligt och allvarligt tillstånd som har stor påverkan på kattens livskvalitet. Det faktum att så många veterinärer och djursjukvårdare deltog var helt avgörande för att tillståndet skulle kunna upptäckas och behandlas i ett tidigt skede och vi uppskattar verkligen det engagemang och den samarbetsvilja som alla deltagare har visat.

En andra upplaga av Mercury Challenge pågår just nu. Om du är veterinär eller djursjukvårdare; gå till​​​​​​ mercurychallenge.ceva.com.

Katten säger tack så mycket med blommor