Behandling av högt blodtryck hos katter som har ögonproblem eller blåsljud i hjärtat.

Konsekvenser av högt blodtryck hos katter:

ögonsjukdomar och andra besvär

Även om stress, rädsla och oro tillfälligt kan få blodtrycket att stiga så ska vi inte tro att dessa reaktioner kan orsaka en bestående höjning av blodtrycket eller den sjukdom som kallas hypertension. I de flesta fall beror högt blodtryck på specifika underliggande sjukdomar. Hos katter hör det ofta samman med njur- och sköldkörtelsjukdom vilket är vanligast hos äldre katter. Högt blodtryck kan bidra till utvecklingen av sjukdomar i ögon, hjärta och andra organ och betraktas ofta som den ”tysta faran”.

Högt blodtryck: den tysta faran

De synliga tecknen på att din katt har högt blodtryck är vanligtvis knappt märkbara. Särskilt i de tidigare stadierna är det vanligt att det inte finns något som tyder på högt blodtryck. Trots detta kan viktiga organ som hjärta, ögon och njurar ha drabbats av osynliga men allvarliga skador. Det här är ett skäl till att det är så viktigt att du låter en veterinär undersöka katten så fort du upptäcker minsta tecken på sjukdom, till exempel ifall katten har börjat att kissa eller dricka mer/ mindre eller om kattens vikt har förändrats.

I vissa fall kan allvarlig hypertension orsaka mer uppenbara sjukdomstecken även i ett tidigt skede, till exempel blödningar i ögonen, synnedsättning eller blindhet, orkeslöshet, kollaps och i extrema fall, krampanfall. I dessa fall kommer veterinären förutom att mäta blodtrycket även att undersöka ögon, hjärta och funktionen hos kattens nervsystem. Andra undersökningar (bland annat blodprov) kan också vara nödvändiga för att bedöma eventuella skador till följd av högt blodtryck och/eller utesluta andra sjukdomar.

Den tysta mördaren är ett hot som beror på högt blodtryck hos katt

Konsekvenser av högt blodtryck

Med högt blodtryck avses ett blodtryck som kontinuerligt ligger på en onormalt hög nivå. Med tiden kan högt blodtryck leda till allvarliga hälsoproblem eftersom det är skadligt för vävnader och organ. Det som verkligen gör högt blodtryck till ett farligt tillstånd är den osynliga påverkan på livsviktiga organ som njurar, hjärta, hjärna och ögon.

Ögon, njurar, hjärna och hjärta är målorgan för skador orsakade av högt blodtryck hos katt

Ögon

Ögonbesvär är ett av de problem som oftast konstateras hos katter med högt blodtryck. Det beror dels på att ögonen är ett organ som lätt skadas av högt blodtryck (ett så kallat ”målorgan”) och dels på att de är lätta att undersöka. Högt blodtryck kan bland annat leda till blödningar i ögats främre och bakre kammare. En blödning eller blodansamling i ögats främre kammare syns tydligt, men för att undersöka den bakre kammaren behöver veterinären använda ett särskilt instrument (ett oftalmoskop). Vissa katter drabbas också av näthinneavlossning som kan vara fullständig eller ofullständig. Detta kan leda till plötslig blindhet. Tecken på blödningar i ögat, synförluster eller onormala beteenden bör omedelbart undersökas av veterinären.

Hjärtat

Om hjärtat pumpar mot ett högre tryck i blodkärlen måste det jobba mycket hårdare. På grund av det blir hjärtat förstorat (så kallad hypertrofi) och får i värsta fall sämre funktion. Lägre energinivå och tung andning kan vara tecken på allvarlig hjärtsjukdom. Ibland kan veterinären höra ett blåsljud från hjärtat när hen lyssnar i stetoskopet men det behöver inte tyda på hjärtsjukdom.

Njurar

Högt blodtryck kan orsaka skador på njurarna och försämra njurfunktionen. Det kan vara en underliggande orsak till eller bidra till utvecklingen av kronisk sjukdom i njurarna. I ett tidigt skede kan tecknen på njurskador vara knappt märkbara men katten kan till exempel dricka (och kissa) mer än vanligt, få sämre aptit, gå ner i vikt och bli orkeslös.

Hjärna

Ja, du läste rätt. Högt blodtryck kan också leda till hjärnskador, främst eftersom det kan påverka blodflödet genom de små blodkärlen i hjärnan. Symptomen kan variera stort – allt från orkeslöshet och beteendeförändringar till svårigheter att gå och desorientering. Även slaganfall kan förekomma.

Fortlöpande behandling

Högt blodtryck kan enkelt behandlas med läkemedel men precis som vi människor behöver katten vanligtvis medicineras resten av livet. Att ställa rätt diagnos i ett tidigt skede är mycket viktigt för att skador inte ska uppstå (eller förvärras) på njurar, hjärta, ögon eller det centrala nervsystemet. Detta kan förebyggas med blodtryckssänkande läkemedel och regelbundna blodtryckskontroller.

När din katt börjar bli äldre bör du låta veterinären mäta blodtrycket med jämna mellanrum. Det är också en viktig del i diagnosticeringen och uppföljningen av sjukdom i sköldkörtel (hypertyreos) och njursjukdom.

 

Veterinären tar hand om en katt som får behandling mot högt blodtryck