Behandling av högt blodtryck hos katter som har ögonproblem eller blåsljud i hjärtat.

Hur behandlas högt blodtryck hos katter

Högt blodtryck hos katter brukar kallas ”den tysta faran” och kan ha katastrofala följder. När diagnosen väl har ställts är det väldigt viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt.

Vad är målen med behandlingen?

Om din katt har diagnostiserats med högt blodtryck (hypertension) finns det till att börja med två viktiga mål:

Först och främst att sänka blodtrycket till normala nivåer med hjälp av läkemedel. Detta är viktigt för att risken för organskador ska minska, i synnerhet för att skydda hjärnan, ögonen, hjärtat och njurarna.

Det andra målet är att identifiera och behandla eventuella underliggande sjukdomar som njursjukdom eller överaktiv sköldkörtel (hypertyreos). I vissa (men inte alla) fall kan en effektiv behandling av den underliggande sjukdomen också hjälpa till att sänka blodtrycket.

Katten gnuggar sig mot veterinären som mätte dess blodtryck

När behandlar vi högt blodtryck hos katter?

Den nuvarande rekommendationen är att katter med ett konstant blodtryck över 160 mmHg ska behandlas, förutsatt att det förhöjda blodtrycket inte tros bero på stress. Hos katter som visar tecken på att det höga blodtrycket redan har orsakat skador på organen (t.ex. ögonskador som blödning eller blindhet) eller neurologiska symptom (t.ex. desorientering) sätts behandling normalt in om blodtrycket ligger konstant över 150 mmHg.

Olika typer av behandling av högt blodtryck hos katt

I de flesta fall behandlas högt blodtryck hos katter med läkemedel, även om en underliggande sjukdom har identifierats och behandlas. Det finns läkemedel som är särskilt framtagna för behandling av högt blodtryck hos katter. De två läkemedelssubstanser som oftast används för att behandla högt blodtryck hos katter är:

Veterinären skriver ett recept på en behandling mot högt blodtryck

1. Amlodipin

Förstahandsvalet för blodtryckssänkande behandling och världens mest använda läkemedel för behandling av högt blodtryck hos katter. Rekommenderas i internationella riktlinjer för hantering av hypertension hos katt. Verkar genom att utvidga blodkärlen. När kärlen vidgas minskar trycket. Amlodipin finns som smaksatt tablett som ges via munnen en gång per dag.

2. Telmisartan

Ett läkemedel som är framtaget och godkänt för att motverka läckage av proteiner till urinen hos katter med kronisk njursjukdom men som också kan sänka blodtrycket. Finns som oral lösning (ges via munnen).

 

Med båda läkemedlen bör en ny blodtrycksmätning göras efter två veckor eller tidigare om blodtrycket är väldigt högt när behandlingen startar. Beroende på resultatet kan dosen behöva justeras. När blodtrycket väl har stabiliserats kommer katten förmodligen att behöva fortsatt behandling resten av livet eftersom högt blodtryck oftast är ett bestående problem.