Ökad sköldkörtelfunktion är en orsak till högt blodtryck. Om din katt har symtom och mår dåligt kommer den att få behandling

Hypertyreos hos katt

Precis som vi människor kan katter få problem med sköldkörteln. Sköldkörteln sitter på halsen och har i uppgift att producera olika sköldkörtelhormon som hjälper till att styra flera viktiga kroppsfunktioner, bland annat tillväxt och  ämnesomsättning.

Hypertyreos är en sjukdom som innebär att sköldkörteln producerar för mycket hormon som styr kroppens ämnesomsättning vilket leder till att ämnesomsättningen ökar. Detta leder till viktminskning trots god aptit. Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen (hormonsjukdomen) bland äldre katter och är även vanlig bland äldre människor.

Den goda nyheten är att med rätt behandling är hypertyreos hos katter en hanterbar och till och med botbar sjukdom och de flesta katter som får behandling lever ett friskt och lyckligt liv.

Vad orsakar hypertyreos hos katter?

Hypertyreos beror på en överaktiv sköldkörtel. Sköldkörteln (som egentligen är två körtlar, en på vardera sidan av luftstrupen) kan bli förstorad och producera mer hormon än normalt.

Hos katter sker det ofta som en följd av en godartad (benign) tillväxt i sköldkörteln. I vissa sällsynta fall kan sjukdomen bero på en elakartad (malign) tumör i sköldkörteln.

Anledningen till att endast vissa katter utvecklar hypertyreos är fortfarande inte helt klarlagd, men äldre katter (över 7 år) löper betydligt högre risk att drabbas.

Vilka är symptomen på hypertyreos hos katter?

Sköldkörtelhormonerna påverkar ämnesomsättningen och många andra av kroppens vitala processer vilket innebär att hypertyreos kan påverka praktiskt taget alla kattens organ och funktioner.

Hypertyreos hos katt kan bland annat ge följande symptom:

  • Viktminskning trots att aptiten oftast är god eller till och med kan öka
  • Katten dricker mer och kissar oftare
  • Ökad aktivitet och rastlöshet (ibland orkeslöshet)
  • Ökad oro och ibland aggressivt beteende
  • Ovårdad päls och håravfall
  • Kräkningar och/eller diarré
Katt med symtom på ökad sköldkörtelfunktion såsom dålig pälskvalité och håravfall

Eftersom hypertyreos drabbar katter över 7 år bör man också tänka på att det parallellt kan finnas andra hälsoproblem, till exempel kronisk njursjukdom, som även kan ge andra symptom. Hypertyreos är också en vanlig orsak till högt blodtryck (hypertension).

Symptomen kan vara knappt märkbara till en början men med tiden fortskrider sjukdomen och de blir alltmer uppenbara.

Vad är konsekvenserna av hypertyreos?

De konstant höga nivåerna av sköldkörtelhormon hos de drabbade katterna kan leda till olika följdsjukdomar:

Högt blodtryck

Högt blodtryck (hypertension) märks inte alltid (det kallas ofta för en ”tyst mördare”) men med tiden kan det leda till livshotande sjukdom och stort lidande.

Ihållande högt blodtryck kan leda till allvarliga hälsoproblem eftersom vävnader och organ (framför allt ögon, hjärna, hjärta och njurar) tar skada.

Hjärtsjukdom

När produktionen av sköldkörtelhormon ökar får katten högre puls (hjärtat slår snabbare) vilket kan leda till att muskulaturen i hjärtväggen förtjockas. Båda dessa förändringar kan försämra hjärtats funktion och i värsta fall leda till hjärtsvikt.

Njurskador

Det är mycket viktigt att njurfunktionen kontrolleras hos katter med hypertyreos eftersom kronisk njursjukdom och hypertyreos ofta förekommer samtidigt. Sambandet förklaras delvis av att båda sjukdomarna är vanliga hos äldre katter men hypertyreos kan i sig också leda till njurskador. Det är viktigt att njurfunktionen kontrolleras hos katter som lider av hypertyreos även om det inte finns några tecken på problem vid den första diagnostiseringen. Hos vissa katter kan förekomsten av hypertyreos dölja en eventuell underliggande njursjukdom som kanske inte upptäcks förrän hypertyreosen är under kontroll tack vare behandling.

Hur diagnostiseras hypertyreos?

Helst bör hypertyreos diagnostiseras så tidigt som möjligt för att förhindra komplikationer som hör samman med sjukdomen.

Sjukdomen kan upptäckas redan innan symptomen visar sig genom screening av äldre katter vid hälsokontroller. Det här är en anledning till att det är så viktigt att göra hälsokontroller på äldre katter.

Om du känner igen några av de typiska symptomen på hypertyreos rekommenderar vi att du bokar tid hos veterinären.

I vissa fall kan veterinären känna om sköldkörteln är förstorad vid den kliniska undersökningen.

Diagnosen ställs dock baserat på förhöjda nivåer av sköldkörtelhormon som mäts genom blodprov.

Veterinär som undersöker en katt på sin klinik

Hur behandlas hypertyreos?

Behandling av hypertyreos syftar till att minska produktionen av sköldkörtelhormon till normala nivåer och om möjligt avlägsna eller eliminera onormal sköldkörtelvävnad. Detta kan göras på flera olika sätt:

  • Medicinering med läkemedel som hämmar produktionen av sköldkörtelhormon och minskar koncentrationen av sköldkörtelhormon i blodet till normala nivåer. Behandlingen måste pågå resten av livet.
  • Behandling med radioaktivt jod (ges som injektion eller oralt) vilket förstör den överaktiva (onormala) delen av sköldkörteln utan att skada andra organ. Det här är en effektiv behandling men eftersom den involverar radioaktivt material är den bara tillgänglig på vissa djursjukhus.
  • På kirurgisk väg avlägsna den sjukliga delen av sköldkörteln.
  • Jodfattigt specialfoder. Kroppen behöver jod för att producera sköldkörtelhormon och ett jodfattigt specialfoder kan därför minska halten av sköldkörtelhormon i vissa fall. Specialdieten kräver att katten inte äter någonting annat än detta foder.

Din veterinär kan diskutera olika behandlingsalternativ med dig och rekommendera vilken behandling som passar bäst för just din katt. 

Mer information

Vad händer sedan?

Oavsett vilken behandling som väljs för kattens hypertyreos är det otroligt viktigt att nivåerna av sköldkörtelhormon övervakas (genom blodprov). Vissa andra hälsoparametrar, bland annat blodtrycket, måste också kontrolleras. Hur ofta kontrollerna bör göras varierar mellan olika katter och beroende på hur de svarar på behandlingen.

Mer information

Katt som låtsas vara en veterinär med stetoskop