Välkommen till Amodeus.vet,
din informationssida om högt blodtryck hos katt.

Titta på filmen med Amodeus nedan och lär dig mer om högt blodtryck.

anim-cat-1.gif
Alla katter över 7 års ålder bör, precis som Amodeus, skyddas mot den "tysta faran" högt blodtryck.

Vad är högt blodtryck hos katt?

Liksom hos människor är högt blodtryck hos katt ett allvarligt tillstånd som kan orsaka svåra skador.
Hypertension, högt blodtryck, innebärt att blodet cirkulerar under högt tryck i blodkärlen vilket kan orsaka blödningar i 4 vitala organ.

Högt blodtryck kan orsaka skador i ögonen vilket så småningom kan leda till plötslig blindhet.
cat-hypertension-sudden-blindness_SV.jpg
4 målorgan kan skadas av högt blodtryck:
cat-hypertension-organs-damaged_SV.jpg
Image
En katt kan ha högt blodtryck under lång tid utan att det syns några yttre tecken, därför kallas det ofta den tysta faran.r

Vad är kronisk njursvikt hos katt?

Titta på filmen med Amodeus nedan och lär dig mer om kronisk njursjukdom.

Njursjukdom är en vanlig och allvarlig sjukdom hos katt. Den är ofta kopplad till högt blodtryck. Precis som vid högt blodtryck fortskrider sjukdomen i det tysta under lång tid innan några symtom visar sig. Därför är det, som Amodeus förklarar, viktigt med regelbundna veterinärkontroller.

Skydda din katt mot den "tysta faran"

Image
Det finns ett mycket effektivt sätt att skydda din katt:
regelbundna veterinärbesök och en väldigt enkel undersökning för att mäta blodtrycket.

Mer information om högt blodtryck och njursjukdom hos katt.

För mer information om högt blodtryck och njursjukdom hos katt:

  • Kontakta din veterinär
  • Gå in på organisationen International Cat Cares webbsida:

För mer information om stress hos katt se:

För veterinärer, se mer detaljerad information på webbsidan VetInterMed:

Kontakta Ceva i Sverige

Använd formuläret nedan om du vill skicka ett meddelande om Amodeus eller om någon av våra produkter.
Vi behöver din kommentar.
Ditt namn saknas.
Din adress saknas.
Din postkod saknas.
Din ort saknas.
Ditt telefonnummer saknas.
CAPTCHA Security error. Please try again.